Namera o ustanovitvi stvarne služnosti

datum: 16. 05. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja, na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Mestna občina Novo mesto objavlja, na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji), namero o ustanovitvi služnosti na nepremičninah katasrska občina 1481 Smolenja vas, parcela 2183/4 za gradnjo vodovodnega priključka in dostopne poti, parcela 2024/6 za gradnjo električnega in kanalizacijskega priključka ter dostopne poti, parcela 2006/5 za gradnjo kanalizacijskega priključka, parcela 2015/5 za gradnjo priključka na zemeljski plin.

nazaj