JAVNO NAROČILO: Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto - SD OPN 3

datum: 15. 05. 2017

Vabljeni k oddaji ponudbe.

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne, 12. 5. 2017 objavil obvestilo o naročilu male vrednosti, ki se vodi na podlagi 47. člena ZJN-3. Vabljeni k oddaji ponudbe.

 

POVEZAVA NA PJN

nazaj