Namera o prodaji nepremičnine

datum: 08. 05. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji) namero o prodaji nepremičnine katastrska občina 1482 Ragovo, parcela 243/179 do celote (1/1).

Nepremičnina bo prodana z metodo neposredne pogodbe.

nazaj