vodilna slika

Namera o oddaji dela nepremičnine z objektom v najem

datum: 31. 03. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) namero o oddaji dela nepremičnine parc. št. 1821/5 k.o. 1480 – Potov vrh skupaj z objektom, v najem.

Del nepremičnine skupaj z objektom  bo oddan z metodo neposredne pogodbe.

nazaj