vodilna slika

Namera o ustanovitvi stvarne pravice

datum: 23. 03. 2017

Ustanovitev služnosti na nepremičnini parc. št. 873/9, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu

Mestna občina Novo mesto objavlja, na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji), namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini parc. št. 873/9, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu, za namen ureditve gradbišča, v korist služnostnega upravičenca ID Dolnov d.o.o.

Mestna občina Novo mesto objavlja, na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji), namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini parc. št. 873/9, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu, za namen ureditve gradbišča, v korist služnostnega upravičenca ID Dolnov d.o.o.

 

nazaj