vodilna slika

Namera o ustanovitvi stvarne pravice

datum: 20. 03. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja, na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Mestna občina Novo mesto objavlja, na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji), namero o ustanovitvi služnosti na nepremičninah vse katastrska občina 1483 Kandija, parcele 389, 319, 320/1, 387/1, 387/3, 331 za namen izgradnje nizkonapetostnega električnega kabelskega omrežja.

nazaj