vodilna slika

Namera o prodaji nepremičnine

datum: 24. 02. 2017

Namera o prodaji nepremičnine parc. št. 1815/26, k.o. 1480 – Potov vrh, s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji) namero o prodaji nepremičnine parc. št. 1815/26, k.o. 1480 – Potov vrh, v deležu do celote (1/1).

Nepremičnina bosta prodana z metodo neposredne pogodbe.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji) namero o prodaji nepremičnine parc. št. 1815/26, k.o. 1480 – Potov vrh, v deležu do celote (1/1).

 

Nepremičnina bosta prodana z metodo neposredne pogodbe.

 

nazaj