vodilna slika

Stališča do pripomb na DO SD OPPN NGC ob Straški cesti

datum: 22. 02. 2017

Na razgrnjen prostorski akt ni bilo podanih nobenih pripomb in predlogov.

Na razgrnjen prostorski akt ni bilo podanih nobenih pripomb in predlogov.

Sklep župana

nazaj