vodilna slika

Javna razprava o predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018

datum: 17. 02. 2017

Javna razprava bo potekala od 17. februarja 2017 do vključno 3. marca 2017.

Javna razprava o predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018

 

Na podlagi 104. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

objavljam

S K L E P

o javni razpravi o predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018

 

Javna razprava o predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 bo potekala od 17. februarja 2017 do vključno 3. marca 2017.

 

Predlog proračuna je v prilogi in je na vpogled tudi v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, v veliki sejni sobi, 2. nadstropje.

V času javne razprave lahko predloga obravnavajo delovna telesa, sveti ožjih delov občine in zainteresirana javnost ter posredujejo pisne pripombe in predloge k predlogu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018 najpozneje do 3. marca 2017 na naslov: Mestna občina Novo mesto, Kabinet župana, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Priloga:

08. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 - prva obravnava ›

 

 

mag. Gregor Macedoni,

župan

Mestne občine Novo mesto

 

nazaj