vodilna slika

Namera o ustanovitvi stvarne pravice

datum: 02. 02. 2017

nepremičnina parc. št. 997/107, k.o. 1478-Gabrje

Mestna občina Novo mesto objavlja, na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji), namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini parc. št. 997/107, k.o. 1478-Gabrje, za namen gradnje potrebne gospodarske javne infrastrukture za napajanje predvidenih objektov na nepremičnini parc. št. 997/100, k.o. Gabrje.

nazaj