Namera o oddaji nepremičnine v najem

datum: 30. 11. 1999

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

NAMERO O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM

 

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stanovanja številka 1 v najem (podaljšanje namenskega najemnega razmerja), ki se nahaja v stavbi številka 728, k.o. 1484-Šmihel pri Novem mestu na naslovu Ulica Slavka Gruma 66, v Novem mestu (ID 5607804) stoječi na parc. št. 877/27, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu (stanovanje številka 1 v 1. etaži v izmeri 53,95 m2 ).

Stanovanje se odda v najem za obdobje 10 mesecev to je od 1.3.2015 do 31.12.2015.

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba z obstoječim najemnikom.

Najemna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

Številka spisa: 3520-6/2015

Datum: 12. 2. 2015

Župan: Gregor MACEDONI

 

nazaj