Odločba o odvzemu statusa javnega dobra

datum: 30. 11. 1999

Mestna občina Novo mesto je na podlagi 23. in 212. člena Zakona o graditvi objektov izdala odločbo o odvzemu statusa javnega dobra na parc. št. 294/2, k.o. Zajčji vrh.

Mestna občina Novo mesto je na podlagi 23. in 212. člena Zakona o graditvi objektov izdala odločbo o odvzemu statusa javnega dobra na parc. št. 294/2, k.o. Zajčji vrh.

ODLOCBA.doc

nazaj