Ugotovitev lastništva in ukinitev javnega dobra

datum: 30. 11. 1999

Mestna občina Novo mesto ureja lastništvo na nepremičninah, pri katerih je v zemljiški knjigi vpisano javno dobro, zato je izdala na podlagi 23. čl.

Mestna občina Novo mesto ureja lastništvo na nepremičninah, pri katerih je v zemljiški knjigi vpisano javno dobro, zato je izdala na podlagi 23. čl. v povezavi z 212. čl. Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 in nadaljnji), ugotovitveno in oblikovalno odločbo, da je lastnica nepremičnine parc. št. 3777/3, k.o. Brusnice, in da na njej ukinja status javnega dobra.

Odlocba_ukinitev_jd.pdf

nazaj