vodilna slika

Ugotovitev lastništva in vzpostavitev javnega dobra

datum: 30. 11. 1999

Mestna občina Novo mesto mora urediti lastništvo na nepremičninah pri katerih je v zemljiški knjigi vpisano javno dobro, zato je izdala, na podlagi 212. čl.

Mestna občina Novo mesto mora urediti lastništvo na nepremičninah pri katerih je v zemljiški knjigi vpisano javno dobro, zato je izdala, na podlagi 212. čl. Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 in nadaljni), ugotovitveno odločbo, da je lastnica poti 1185/2, k.o. Gotna vas, in na njej vzpostavila javno dobro.

Odlocba.pdf

nazaj