vodilna slika

Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 12. 03. 2008

Skladno s 4. odstavkom 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) Mestna občina Novo mesto ...

Skladno s 4. odstavkom 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) Mestna občina Novo mesto
objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini parc. št. 891,
k.o. Brusnice, za namen ureditve uvoza in izviza za potrebe nepremičnin
parc. št. 892/1 in 892/3, obe k.o. Brusnice, za namen predvidene
novogradnje trgovsko poslovnega objekta, katerega investitor je podjetje
Waki d.o.o. Brusnice, Velike Brusnice, 8321 Brusnice.
nazaj