vodilna slika

Namere o oddaji stvarnega premoženja v najem

datum: 05. 03. 2008

V skladu s 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007 in 94/2007) Mestna občina Novo mesto...

1. V skladu s 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007 in 94/2007) Mestna občina Novo mesto objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem, in sicer poslovni prostor številka 9, velikosti 7,80 m², ki se nahaja I. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu s številko stavbe iz katastra stavb 865. Poslovni prostor se oddaja v najem z neposredno pogodbo Društvu psoriatikov Slovenije, Podružnica Dolenjska, Krvavčji vrh 25, 8333 Semič za obdobje petih (5.) let.

2. V skladu s 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007 in 94/2007) Mestna občina Novo mesto objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem, in sicer poslovni prostor številka 8, velikosti 15,20 m², ki se nahaja I. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu s številko stavbe iz katastra stavb 865. Poslovni prostor se oddaja v najem z neposredno pogodbo Klubu prijateljev IMV, Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto za obdobje petih (5.) let.

3. V skladu s 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007 in 94/2007) Mestna občina Novo mesto objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem, in sicer poslovni prostor številka 5, velikosti 14,20 m², ki se nahaja I. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu s številko stavbe iz katastra stavb 865. Poslovni prostor se oddaja v najem z neposredno pogodbo Liberalni demokraciji Slovenije, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana za obdobje petih (5.) let.

4. V skladu s 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007 in 94/2007) Mestna občina Novo mesto objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem, in sicer poslovni prostor, velikosti 19,17 m², ki se nahaja pritličju poslovne stavbe na Glavnem trgu 7 v Novem mestu s številko stavbe iz katastra stavb 918. Poslovni prostor se oddaja v najem z neposredno pogodbo Republiki Sloveniji, Državnemu zboru, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana do prenehanja mandata poslanca Ivana Grilla v mandatnem obdobju Državnega zbora RS 2004 - 2008.

nazaj