vodilna slika

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto in okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto z revidiranim dodatkom za varovana območja

datum: 04. 03. 2008

Dopolnjen osnutek bo javno razgrnjen v času od petka 14. 03. 2008 do vključno torka 22. 04. 2008. in sicer v I. nadstropju Mestne občine Novo mesto,...

Dopolnjen osnutek bo javno razgrnjen v času od petka 14. 03. 2008 do vključno torka 22. 04. 2008. in sicer v I. nadstropju Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (v delovnem času občinske uprave) in v Kulturnem centru Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto (vsak delovni dan od 8.00 do 15.00 ure) ter na sedežih krajevnih skupnosti.

V sklepu so podani datumi javnih obravnav po posameznih krajevnih skupnostih.

Rok za oddajo pripomb in predlogov je potekel dne 22.04.2008.

Sklep o objavi

0_ODLOK_OPN.pdf

1_Priloga_1_POGOJI_ZA_NAMENSKE_RABE.pdf

2_Priloga_2_EUP_za_NOVO_MESTO.pdf

3_Priloga_3_EUP_za_naselja_z_URBANISTICNIMI_NACRTI.pdf

4_Priloga_4_EUP_ostala_naselja.pdf

5_Priloga_5_EUP_za_vinograd__obm___za_izjemne_krajine_ostala_obm.pdf

6_Priloga_6_izvlecek_iz_SPRS.pdf

Prikaz_vpogleda_v_vsebine_razgrnjenega_OPN.jpg

nazaj