vodilna slika

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto

datum: 20. 02. 2008

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto bo razgrnjen v prostorih uprave Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 1. nadstropje, Oddelek za prostor od 04.03.2008 do 02.04.2008.

Pripombe in predloge lahko vpišete v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljete po pošti na naslov Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali podate ustno na zapisnik na javni obravnavi dne 17.03.2008 ob 15.30 uri.

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto bo razgrnjen v prostorih uprave Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 1. nadstropje, Oddelek za prostor od 04.03.2008 do 02.04.2008.

Pripombe in predloge lahko vpišete v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljete po pošti na naslov Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali podate ustno na zapisnik na javni obravnavi dne 17.03.2008 ob 15.30 uri.

Sklep_o_JR_z_javnim_naznanilom_Kampus.pdf

Sprememba_odloka_javna_razgrnitev.pdf

03_3_ureditvena_situacija_prva_faza.pdf

povzetek_javna_razgrnitev_Model__2_.pdf

povzetek_javna_razgrnitev_Model__1_.pdf

nazaj