vodilna slika

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (ZMP - 3)

datum: 12. 02. 2008

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (ZMP - 3) bo razgrnjen v prostorih uprave Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 1. nadstropje, Oddelek za prostor od 25.02.2008 do 25.03.2008.

Pripombe in predloge lahko vpišete v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljete po pošti na naslov Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali podate ustno na zapisnik na javni obravnavi dne 05.03.2008 ob 16.uri.

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (ZMP - 3) bo razgrnjen v prostorih uprave Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 1. nadstropje, Oddelek za prostor od 25.02.2008 do 25.03.2008.

Pripombe in predloge lahko vpišete v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljete po pošti na naslov Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali podate ustno na zapisnik na javni obravnavi dne 05.03.2008 ob 16.uri.

Sklep_o_JR_z_javnim_naznanilom.pdf

Dopolnjen_osnutek_odlok.pdf

nazaj