vodilna slika

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci

datum: 17. 01. 2008

Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci je razgrnjen v prostorih uprave Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 1. nadstropje, Oddelek za prostor od 18.01.2008 do 18.02.2008.

Pripombe in predloge lahko vpišete v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljete po pošti na naslov Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali podate ustno na zapisnik na javni obravnavi dne 06.02.2008 ob 16.uri.

Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci je razgrnjen v prostorih uprave Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 1. nadstropje, Oddelek za prostor od 18.01.2008 do 18.02.2008.

Pripombe in predloge lahko vpišete v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljete po pošti na naslov Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali podate ustno na zapisnik na javni obravnavi dne 06.02.2008 ob 16.uri.

Poganci1.pdf

Poganci2.pdf

Sklep_JR_POGANCI.pdf

ODLOK_POGANCI_dopolnjen_osnutek.pdf

nazaj