vodilna slika

Namera o ustanovitvi stavbne pravice

datum: 21. 12. 2007

Skladno s 64. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) Mestna občina Novo mesto objavlja namero o...

Skladno s 64. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) Mestna občina Novo mesto objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice na delih nepremičnin parc. št. 200, parc. št. 201 in parc. št. 203, vse k.o. Kandija v skupni izmeri 613 m2. Stavbna parvica se ustanavlja z neposredno pogodbo za obdobje 5 let, odškodnina je določena na 7,1 EUR/m2. Pridobitelj stavbne pravice je Zarja d.d., Novo mesto, in Moneta Internatinonal d.o.o..nazaj