vodilna slika

Namera o oddaji v najem

datum: 21. 12. 2007

Skladno s 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) Mestna občina Novo mesto objavlja namero o...

Skladno s 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) Mestna občina Novo mesto objavlja namero o oddaji v najem delov nepremičnin parc. št. 964/4 in parc. št. 964/9, obe k.o. Bršljin, v izmeri 250 m2. Najemna pogodba se sklepa z neposredno pogodbo za obdobje 2 let, cena najema je 3,30 EUR/m2. Najemnik je Termotehnika d.o.o., Pod Trško goro 83, Novo mesto.nazaj