vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje mladinske infrastrukture v letu 2007

datum: 08. 06. 2007

Namen razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki so povezane
z interesnimi dejavnostmi mladih, ki bodo potekale v mladinskem hotelu v Novem
mestu.

Namen razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki so povezane z interesnimi dejavnostmi mladih, ki bodo potekale v mladinskem hotelu v Novem mestu. Dejavnosti so povezane s promocijo hotela ter vsebinami dejavnosti hotela (oživljanje mestnega jedra s kulturno-umetniškimi vsebinami, tematskimi večeri) namenjenim otrokom in mladim. Programi in projekti so zastavljeni v letu 2006 in se nadaljujejo in nadgrajujejo v letu 2007.

Besedilo razpisa in razpisni obrazci

nazaj