vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje delovanja študentskih organizacij v lokalni skupnosti

datum: 08. 06. 2007

Namen razpisa je sofinanciranje programov študentskih
organizacij in študentskih servisov, ki v Mestni občini Novo mesto potekajo kontinuirano...

Namen razpisa je sofinanciranje programov študentskih organizacij in študentskih servisov, ki v Mestni občini Novo mesto potekajo kontinuirano vsaj 10 let ter imajo primerno kadrovsko, prostorsko in organizacijsko zasnovo. S kvalitetno izvedbo svojih programov prispevajo k pestrejši in kakovostnejši ponudbi vsebin za mlade ter izvajajo organizirano delo študentskega servisa.

Besedilo razpisa in razpisni obrazci

nazaj