vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov višjih strokovnih šol v letu 2007

datum: 08. 06. 2007

Predmet razpisa je sofinanciranje sodelovanja pri pripravi novih oz. prenovi obstoječih višješolskih strokovnih programov in/ali modulov...

 

Predmet razpisa je sofinanciranje sodelovanja pri pripravi novih oz. prenovi obstoječih višješolskih strokovnih programov in/ali modulov in/ali izbirnih predmetov v študijskem letu 2006/07.

Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo mesto, v okviru katerih delujejo višje strokovne šole kot organizacijske enote.

Besedilo razpisa in razpisni obrazci

nazaj