vodilna slika

Oddaja vlog za znižano plačilo vrtca

datum: 04. 05. 2007

Po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 129/06) imajo vsi starši otrok - novincev možnost uveljavljanja znižanja...

Po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 129/06) imajo vsi starši otrok - novincev možnost uveljavljanja znižanja plačila na podlagi vloge, ki jo vložijo pri pristojnemu občinskemu organu. Pri izpolnjevanju vloge je potrebno upoštevati spodaj navedena navodila. Navodila naj si preberejo tudi starši, ki imajo otroke že vključene v program vrtca v šolskem letu 2006/07 in so zanje že oddali vlogo za znižano plačilo.

NavodilaVrtecNovinci2007.pdf

nazaj