vodilna slika

Javna razgrnitev predloga Ureditvenega načrta Zdravstvenega kompleksa Novo mesto

datum: 26. 02. 2007

Javna razgrnitev predloga Ureditvenega načrta Zdravstvenega kompleksa Novo mesto

Predlog Ureditvenega načrta Zdravstvenega kompleksa Novo mesto je razgrnjen v prostorih uprave Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, 3. nadstropje, Oddelek za prostor do 12.3.2007.

Pripombe in predloge lahko vpišete v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljete po pošti na naslov Mestna občina novo mesto, Oddelek za prostor, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

 

Predlog odloka

Predlog ureditvene situacije

nazaj