vodilna slika

Javni razpis nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto za leto 2006

datum: 06. 02. 2007

Mestna občina Novo mesto zbira predloge za nagrade in priznanja za leto 2006.

Mestna občina Novo mesto zbira predloge za naslednje nagrade in priznanja za leto 2006:

1. Naziv častni občan Mestne občine Novo mesto
2. Nagrada Mestne občine Novo mesto
3. Trdinova nagrada
4. Grb Mestne občine Novo mesto

Predloge za podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, društva in delovna telesa občinskega sveta.

Predloge s podatki in z obrazložitvijo predlagatelji posredujejo na naslov: Mestna občina Novo mesto, Občinski svet, Komisija za priznanja in nagrade, 8000 Novo mesto, Seidlova cesta 1, v zaprti ovojnici, z oznako “ZA RAZPIS NAGRAD IN PRIZNANJ MESTNE OBČINE NOVO MESTO”, do vključno sobote, 24. februarja 2007.

Predloge bo obravnavala Komisija za priznanja in nagrade občinskega sveta MONM ter pripravila predlog za odločanje na Občinskem svetu. Priznanja in nagrade bodo podeljena na slavnostni seji občinskega sveta v počastitev občinskega praznika.

Podrobnosti si lahko ogledate v priloženem dokumentu.

RazpisNagrade2006.pdf

nazaj