vodilna slika

Namera o prodaji nepremičnin

datum: 20. 02. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) namero o prodaji nepremičnin parc. št.:

- 1390, k.o. Bršljin, zemljišče v izmeri 54 m2, do celote (1/1),

- 226/4, k.o. Prečna, zemljišče v izmeri 81 m2, do celote (1/1).

Nepremičnine bodo prodane zainteresiranemu kupcu z metodo neposredne pogodbe.

 

nazaj