vodilna slika

Namera o prodaji nepremičnin

datum: 20. 02. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) namero o prodaji nepremičnin parc. št.:

- 2493/6, k.o. Ždinja vas, zemljišče v izmeri 313 m2, do celote (1/1),

- 1200/3, k.o. Gotna vas, zemljišče v izmeri 28 m2, do celote (1/1),

- 344/2, k.o. Ragovo, zemljišče v izmeri 27 m2, do celote (1/1),

- 344/3, k.o. Ragovo, zemljišče v izmeri 116 m2, do celote (1/1),

- 344/4, k.o. Ragovo, zemljišče v izmeri 4 m2, do celote (1/1),

Nepremičnine bodo prodane zainteresiranemu kupcu z metodo neposredne pogodbe.

nazaj