vodilna slika

Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo

datum: 15. 03. 2017

Mestna občina Novo mesto na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) objavlja namero o brezplačni uporabi delov nepremičnin parc. št.  1641 in 1643, obe k.o. 1456-Novo mesto in dela nepremičnine parc. št. 1394 k.o. 1483-Kandija.

 

nazaj