vodilna slika

Namera o prodaji nepremičnine

datum: 24. 03. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji) namero o prodaji nepremičnin parc. št. 1085/1 in 1085/2, obe k.o. 1483-Kandija, v deležu do celote (1/1).

Nepremičnini bosta prodani z metodo neposredne pogodbe

nazaj