vodilna slika

Namera o ustanovitvi stvarne pravice

datum: 31. 03. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja, na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji), namero o ustanovitvi služnosti na nepremičninah parc. št. 1071/22, 1071/21, 587/35, 587/28, 587/25, 587/31, 1071/11, 578/101, 578/112, 578/101, 578/93, 578/96, 578/84, 578/86, 578/88, 578/90, 1054/10, 578/97, 578/98, vse k.o. 1455 Bršljin, za namen uskladitve dejanskega stanja in nove gradnje plinovoda na območju Livade.

nazaj