vodilna slika

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem/brezplačno uporabo

datum: 31. 03. 2017

Mestna občina Novo mesto bo oddala posameznim prosilcem v najem oz. brezplačno uporabo dele nepremičnin parc. št. 1642 in 1468,, obe k.o. 1456-Novo mesto. S posameznimi prosilci se bodo sklepale neposredne pogodbe.V kolikor bo prosilcev več za isto časovno oddobje in isto mikrolokacijo, bo občina izvedla pogajanja.

 

nazaj