vodilna slika

Prednostna lista za najem neprofitnih stanovanj 2017

datum: 13. 04. 2017

Na podlagi določil Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 Pravilnik) ter javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem Mestne občine Novo mesto, ki je bil objavljen dne, 5. 4. 2016, župan obljavlja prednostno listno za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

 

Prednostna lista 2017

nazaj