vodilna slika

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2017

datum: 13. 04. 2017

Razvojni center Novo mesto je v soboto 1. 4. 2017 na svoji spletni strani www.rc-nm.si objavil Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2017.

Razpis je namenjen mikro in malim podjetjem in podjetnikom, fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, zavodom, zadrugam, in socialnim podjetjem.

Upravičenci lahko pridobijo garancijo in posojilo pod ugodnimi bančnimi pogoji za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov.

Razpisanih je cca. 3,5 mio EUR sredstev.

Za več informacij kontaktirajte Razvojni center Novo mesto (www.rc-nm.si).

 

Razpis 2017

nazaj