Namera o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo

datum: 28. 04. 2017

Mestna občina bo v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (UL RS št. št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), oddala v brezplačno uporabo del nepremičnine 1326/4, k.o. 1456 - Novo mesto, za obdobje od 15.5. - 26. 5. 2017, in sicer za namene zbiranja podpisov.

 

nazaj