vodilna slika

Namera o ustanovitvi stvarne pravice

datum: 08. 05. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji), namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini parc. št. 1121/2 k.o. 1453 Zagorica za namen dostopne poti do nepremičnine parc. št. 1115/6 k.o. 1453 Zagorica.

nazaj