Popravek dokumentacije javnega poziva promotorjem - Upravljanje olimpijskega vadbenega središča Češča vas – Novo mesto

datum: 08. 05. 2017

Številka: 4113-7/2017

Datum: 8.5. 2017

 

Mestna občina Novo mesto, ki jo zastopa župan mag. Gregor Macedoni, v zvezi izvedbo predhodnega postopka skladno z določili Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur.l.RS št. 127/2006; v nadaljnjem besedilu ZJZP), glede javnega poziva promotorjem za oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta ” Upravljanje olimpijskega vadbenega središča Češča vas – Novo mesto”, objava na spletni strani Mestne občine Novo mesto, dne 30. 3. 2017, sprejme naslednji:

 

POPRAVEK DOKUMENTACIJE JAVNEGA POZIVA PROMOTORJEM,

št. 4113-7/2017, z dne 30. 3. 2017

 

Mestna občina Novo mesto spremeni dokumentacijo javnega poziva promotorjem za oddajo vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta ” Upravljanje olimpijskega vadbenega središča Češča vas – Novo mesto”, št. 4113-7/2017, z dne 30. 3. 2017, in sicer:

• spremeni se rok za prejem vlog, in sicer tako, da je novi rok za prejem vlog:

31. 5. 2017.

 

mag. Gregor Macedoni,

župan

nazaj