Oddaja nepremičnine v brezplačno uporabo

datum: 09. 05. 2017

MONM bo v brezplačno uporabo oddala nepremičnine parc. št. 2003/1, 2003/48, 2003/42, 2003/74 in 2030/2, vse k.o. 1489- Cerovec in sicer za potrebe prireditve športnih iger na 27. 5. 2017.

nazaj