vodilna slika

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem/brezplačno uporabo 31.3.2017

datum: 18. 05. 2017

Mestna občina Novo mesto bo oddala  v najem oz. brezplačno uporabo dele nepremičnin parc. št. 1416/0 in 1394/3, obe k.o. 1490-Težka voda in sicer za potrebe GHD Gorjanci 2017, v času od 16. 6. 2017 do 18. 6. 2017.

 

nazaj