Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

datum: 19. 05. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji) namero o oddaji v najem stavbe št. 244 na nepremičnini parc. št. 249/2 k.o. 1482 - Ragovo z neposredno pogodbo.

nazaj