Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem – posebna pravica uporabe

datum: 25. 05. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji) v povezavi s 3. členom Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in nadaljnji) namero o oddaji v najem treh parkirnih mest na nepremičnini parc. št. 1643 k.o. 1456 Novo mesto z neposredno pogodbo.

nazaj