vodilna slika

Ostala dela na cestah

Začasno ukinjeno postajališče Glavni trg (linija 5)

Lokacija

Linija 5

Predviden datum spremembe

od 25. avgusta 2020 do nadaljnjega

Opis

Zaradi spremembe prometnega režima bo začasno ukinjeno postajališče Glavni trg  ( linija 5 ), do nadaljnjega bo v uporabi za vstop in izstop potnikov postajališče Novi trg.

 

Delna zapora ceste Vinja vas - Podgrad - Pristava - Mihovec (do 27. novembra)

Lokacija

Cesta Vinja vas - Podgrad - Pristava - Mihovec

Predviden datum zapore

14. 11. – 27. 112020

Opis

Na cesti Vinja vas - Podgrad - Pristava - Mihovec bo potekala delna zapora, ki bo umeščena na levo stran vozišča, promet pa  bo urejen enosmerno s semaforji.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

rekonstrukcija lokalne ceste

 

Delne in popolne zapore cest Slavka Gruma in Irča vas (do 30. novembra)

Lokacija

Ulica Slavka Gruma in Irča vas

Predviden datum zapore

1.9. – 30. 11. 2020

Opis

Delne in popolne zapore cest zaradi izgradnje (meteorne) kanalizacije v sklopu trgovskega centra Špar na Drski bodo potekale na naslednjih odsekih:

1. faza: delna zapora Irča vas od 1. 9. do 30. 11.

2. faza: delna zapora Ulica Slavka Gruma 1. 9. do 30. 11.

3. faza: popolna zapora Ulica Slavka Gruma 1. 9. do 15. 9.

Vrsta zapore

popolna in delna zapora

Obvoz

V času izvajanja del 3. faze bo ob popolni zapori ceste Ulice Slavka Gruma obvoz urejen po državni cesti odseka Soteska - Novo mesto, naprej po lokalni cesti  brod - Šegova ulica in nato po Ulici Slavka Gruma do zapore in obratno.

Razlog

izgradnja (meteorne) kanalizacije

 

Delne in popolne zapore cest Straška cesta-Zaloška cesta-Češča vas-Zalog (do 30. novembra)

Lokacija

Ceste Straška cesta-Zaloška cesta-Češča vas-Zalog

Predviden datum zapore

9. 9  – 30. 11. 2020

Opis

Potekalo bo več delnih in popolnih zapor cest: Straška cesta-Zaloška cesta-Češča vas-Zalog zaradi izgradnje kanalizacije v Češči vasi.

Začasne prometne ureditve bodo potekale na naslednjih odsekih:

- popolna zapora Češča vas 32

- delna zapora Straška cesta-Zaloška cesta-Češča vas-Zalog

V času izvajanja del na odseku Češča vas 32 bo ob popolni zapori dostop mogoč do zapore. Zapora se bo pomikala po trasi gradnje v skladu z napredovanjem del. V času izvajanja del Straška cesta-Zaloška cesta-Češča vas-Zalog bo promet potekal po preostalem vozišču izmenično enosmerno s pomočjo semaforjev ali z ročnim usmerjanjem prometa.

Vrsta zapore

popolna in delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja kanalizacije

 

Popolna zapora ceste Jedinščica - Ob Težki vodi (do 30. novembra)

Lokacija

Cesta Jedinščica-Ob Težki vodi

Predviden datum zapore

1. 12. – 18. 12. 2020

Opis

Na cesti Jedinščica - Ob Težki vodi bo potekala popolna zapora zaradi izgradnje podpornega zidu.

Vrsta zapore

popolna zapora

Obvoz

Iz smeri Novega mesta: Gaber-Uršna sela-Novo mesto, Krallova ulica-Šukljetova ulica, povezava mimo hišne številke 16 (enosmerni promet)

Iz smeri Šmihela: Šukljetova ulica, povezava mimo hišne številke 3 (enosmerni promet), nato po Krallovi ulici do Šukljetove ulice in nato po cesti Gaber-Uršna sela-Novo mesto

Razlog

sanacija usada, rekonstrukcija voziščne konstrukcije in gradnja podpornega zidu s hodnikom za pešce

 

Delna zapora ceste Soteska - Novo mesto (do 30. novembra)

Lokacija

Soteska – Novo mesto

Predviden datum zapore

20. 10. – 30. 11. 2020

Opis

Na cesti Soteska - Novo mesto in spremljajoči kolesarski stezi bo potekala delna zapora ceste zaradi izgradnje kanalizacije.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja kanalizacije

 

Delna zapora ceste Bučna vas (do 14. decembra)

Lokacija

Bučna vas (Trebnje – Novo mesto)

Predviden datum zapore

24. 6. – 14. 12. 2020

Opis

Na cesti Trebnje - Novo mesto (Bučna vas) bo zaradi rekonstrukcije ceste delna zapora, ki bo premična in bo vezana na več faz.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

rekonstrukcija ceste

 

Delna zapora ceste - Livada 14 (do 14. decembra)

Lokacija

Ulica Livada 14

Predviden datum zapore

14. 9. – 14. 12. 2020

Opis

Pri Livada 14 bo potekala delna zapora ceste - izmenično enosmerno z znaki zaradi izvedbe gradbenih del na objektu Livada 14.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

gradbena dela na objektu

 

Delna zapore Kočevarjeve ulice (do 16. decembra)

Lokacija

Kočevarjeva ulica

Predviden datum zapore

16. 11. – 16. 122020

Opis

Na Kočevarjevi ulici bo vzpostavljena delna zapora, promet bo urejen izmenično enosmerno s semaforji. Ob izvajanju del bo zaprt tudi hodnik za pešce. V 1. in 4. fazi del bo ukinjeno avtobusno postajališče pri policijski postaji, prevoznik bo uporabljal avtobusno postajo pri OŠ Bršljin.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

Pešci bodo vodeni po večnamenski poti mimo OŠ Bršljin in Vrtca Pedenjped ter naprej do
Ulice Danila Bučarja, Ceste brigad in ulice V Brezov log.

Razlog

sanacija in preplastitev cestišča

 

Popolna zapora ceste Vorančeva ulica - Košenice - K Roku (do 21. decembra)

Lokacija

Cesta Vorančeva ulica - Košenice - K Roku

Predviden datum zapore

16. 11. – 21. 122020

Opis

Na cesti Vorančeva ulica - Košenice - K Roku bo potekala popolna zapora. V času popolne zapore bodo zaprti vsi individualni in drugi priključki, zato morajo lastniki nepremičnin svoja vozila puščati na primernem mestu pred zaporo, razen v dogovoru z vodjem gradbišča. V času popolne zapore bo zaprt tudi delno zgrajen hodnik za pešce ob cesti  Vorančeva ulica - Košenice - K Roku. Pešci bodo lahko dostopali do Regrških Košenic po obvozu za lokalni promet.

Vrsta zapore

popolna zapora

Obvoz

Obvoz do naselja Košenice in ulice K Roku bo iz smeri Regrške vasi oziroma Novega mesta potekal po cesti K Roku 40, nato naprej po cesti Krallova ulica - K Roku, naprej po cesti Krallova ulica - Šukljetova ulica, naprej po cesti Gaber – Uršna sela – Novo mesto ter nato po Vorančeva ulica - Košenice - K Roku ter obratno.

Vsa interventna vozila na nujni vožnji morajo v primeru intervencije uporabiti predlagani obvoz.

Razlog

rekonstrukcija ceste in izgradnja hodnika za pešce

 

Popolna zapora ceste Gabrska gora 43 (do 21. decembra)

Lokacija

Cesta Gabrska gora 43

Predviden datum zapore

23. 11. - 21. 12. 2020

Opis

Na cesti Gabrska gora 43 bo vzpostavljena popolna zapora, obvoz bo urejen.

Vrsta zapore

popolna zapora

Obvoz

Obvoz bo urejen po cesti Šumeči potok 31, naprej po cesti Gabrje, naprej po državni cesti Vahta - Gabrje v naselje Jugorje, naprej po cesti Jugorje 17, naprej po nekategorizirani cesti, naprej po cesti Gabrska gora 43 ter obratno.

Razlog

ureditev občinske ceste

 

Začasne delne zapore - Prečna-Kuzarjev kal-Hudo-Gorenje Kamence-Daljni vrh in Župnca-Ždinja vas-Kamen vrh-Trška gora-Sevno-Sadeže-Črešnjice-Burjevci (do 24. decembra)

Lokacija

Ceste Prečna-Kuzarjev kal-Hudo-Gorenje Kamence-Daljni vrh in Župnca-Ždinja vas-Kamen vrh-Trška gora-Sevno-Sadeže-Črešnjice-Burjevci

Predviden datum zapore

22. 9. – 24. 12. 2020

Opis

Potekale bodo začasne delne zapore na cestah Prečna-Kuzarjev kal-Hudo-Gorenje Kamence-Daljni vrh in Župnca-Ždinja vas-Kamen vrh-Trška gora-Sevno-Sadeže-Črešnjice-Burjevci zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt Rune.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije – projekt Rune

 

Delne in popolne zapore cest v ulicah K Roku, Finžgarjevi ulici in Vidmarjevi ulici (do 31. decembra)

Lokacija

Ulica K Roku, Finžgarjeva ulica in Vidmarjeva ulica

Predviden datum zapore

3. 9. – 31. 12. 2020

Opis

Med 7. in 17. uro bodo potekale delne in popolne zapore cest v ulicah K Roku, Finžgrajevi ulici in Vidmarjevi ulici zaradi izgradnje optičnega telekomunikacijskega omrežja.

Odseki zapor bodo potekali:

1. etapa:

- popolna zapora: K Roku  -Finžgarjeva ulica

- popolna zapora: K Roku - povezava mimo hišne številke 21

- popolna zapora: Vorančeva ulica-Košenice-K Roku

- popolna zapora: K Roku

2. etapa:

- popolna zapora: Finžgarjeva ulica-povezava mimo hišne številke 15

- popolna zapora:Finžgarjeva ulica-Vidmarjeva ulica

3. etapa:

- delna zapora: Vidmarjeva ulica 29

4. etapa:

- popolna zapora: Vidmarjeva ulica 54

Vrsta zapore

popolna in delna zapora

Obvoz

V času izvajanja del iz 1. in 2. etape bo ob popolnih zaporah za promet, bo obvoz iz vseh smeri urejen do zapore in obratno. V času izvajanja del iz 3. etape bo ob delni zapori pomet potekal izmenično enosmerno z odstopom prednosti. V času izvajanja del iz 4. etape bo ob popolni zapori obvoz za stanovalce urejen mimo gradbišča.

Razlog

izgradnja optičnega telekomunikacijskega omrežja.

 

Delne zapore odsekov cest Hrušica-Gabrje-Gabrska Gora-Pangrč Grm (do 31. decembra)

Lokacija

Ceste Hrušica-Gabrje-Gabrska Gora-Pangrč Grm

Predviden datum zapore

3110. – 31. 12. 2020

Opis

Na odsekih bodo potekale delne zapore cest zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE.

Odseki delnih zapor bodo potekali:

1. Hrušica-Gabrje

2. Dolž-Pangrč Grm

3. Hrušica-Pangrč Grm

4. Gabrje

5. Šumeči potok

6. Gabrska Gora

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije – projekt Rune

 

Delne zapore cest na relaciji Otočec – Jelše pri Otočcu – Herinja vas – Vrh pri Pahi - Paha (do 28. februarja 2021) 

Lokacija

Otočec – Jelše pri Otočcu – Herinja vas – Vrh pri Pahi - Paha

Predviden datum zapore

23. 11. 2020 - 28. 2. 2021

Opis

Delne zapore bodo v odsekih umeščene na naslednjih cestah:

• Lešnica - Otočec, Otočec - Lešnica,
• Trška gora - Črešnjice - Jelše pri Otočcu,
• Zagrad pri Otočcu - Dolenje Grčevje - Kot,
• Herinja vas - Zagrad pri Otočcu,
• Herinja vas - povezava mimo HŠ 15,
• Herinja vas - Vrh pri Pahi,
• Paha - Sela pri Štravberku - Nova Gora - Štatenberk,
• Paha - Vrh pri Pahi - Žaloviče,
• Srednje Grčevje 20,
• Herinja vas - Šmarješke Toplice – Obrh
• na nekategoriziranih občinskih cestah, ki potekajo po parcelah št. 2817/4, 2817/3, 2842/3, 2815/1, 2331/1, vse K.O. 1458-Črešnjice.

Delne zapore se izvedejo v dnevnem času, glede na specifiko del pa se delne zapore v nekaterih primerih izjemoma izvedejo 24 ur dnevno.

Vrsta zapore

delne zapore

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije – projekt Rune

 

Več popolnih in delnih zapor cest v Ždinji vasi (do 31. maja 2021)

Lokacija

Ceste v Ždinji vasi

Predviden datum zapore

16. 7. 2020 – 31. 5. 2021

Opis

Zapore bodo potekale v več fazah in na naslednjih odsekih:

1. faza: delna zapora – Dolenje Kamence – Trška gora – Češnjice – Lešnica

2. faza: delna zapora – Dolenje Kamence – Trška gora – Češnjice – Lešnica

3. faza: delna zapora – Ždinja vas – Golušnik - in enourne popolne zapore brez obvoza za prekope ceste,

4. faza: popolna zapora – Ždinja vas

5. faza: popolna zapora – Ždinja vas – Golušnik

6. faza: popolna zapora – Ždinja vas

7. faza: popolna zapora – Ždinja vas – Golušnik

8. faza: delna zapora JP 796851 – Ždinja vas – Golušnik in enourne popolne zapore brez obvoza za prekope ceste

Vrsta zapore

popolna in delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja vodovoda in kanalizacije

 

Več začasnih delnih in popolnih zapor občinskih cest pri Hrušici in Gabrju (do 31. septembra 2021)

Lokacija

Občinske ceste ob in v naseljih Hrušica in Gabrje

Predviden datum zapore

 2. 11. 2020 – 31. 9. 2021

Opis

Na občinskih cestah ob in v naseljih Hrušica in Gabrje bodo zaradi izgradnje optičnega TK omrežja vzpostavljene začasne zapore. Vsak posamezen odsek bo zaprt približno 5 delovnih dni. 

Vrsta zapore

popolna in delna zapora

Obvoz

V času popolnih zapor bo obvoz za stanovalce urejen prek utrjene premostitve mimo gradbišča.

Razlog

izgradnja optičnega TK omrežja v naseljih Hrušica in Gabrje

nazaj