vodilna slika

Delne zapore cest Petelinjek - Potov vrh – Križe - Veliki Slatnik - Jankoti (do 31. decembra)

Lokacija

Ceste Petelinjek - Potov vrh – Križe - Veliki Slatnik - Jankoti

Predviden datum zapore

28. 10. – 31. 12. 2020

Opis

Na cestah Petelinjek - Potov vrh - Križe - Veliki Slatnik - Jankoti bodo zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE potekale delne zapore.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt Rune

nazaj