vodilna slika

Ostala aktualna dela na cestah

 

Delna zapora cest- Petelinjek – Potov Vrh – Križe – Veliki Slatnik – Hrušica do 20. 10. 2020

Obveščamo vas, da bo od 2. septembra do predvidoma 20. oktobra potekala delna zapora cest Petelinjek – Potov vrh – Križe – Veliki Slatnik – Hrušica zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije v okviru projekta RUNE. 

Začasna prometna ureditev se nanaša na naslednje odseke cest: 

- Petelinjek - Potov Vrh - Križe

- Potov Vrh 38

- Križe - Veliki Slatnik - Hrušica

Prosimo za razumevanje in za upoštevanje začasne prometne signalizacije. 


Začasne delne in popolne zapore cest - Ratež, Gumberk, Dolenja vas do 30. 10. 2020

Obveščamo vas, da bo od 7. septembra do predvidoma 30. oktobra potekalo več začasnih delnih in popolnih zapor cest zaradi izgradnje telekomunikacijskega omrežja na območju Rateža, Brezja, Gumberka in Dolenje vasi. 

Zapore bodo potekale na odsekih: 

- Ratež, 

-Ratež 6 in Ratež 6b

-Ratež 67

-Ratež-Gumberk-Otočec

-Gumberk

-Gumberk

-Dolenja vas-Žihovo selo

-Ratež-Gumberk

 

Izvajalec prosi za razumevanje. 


Delne zapore odsekov cest Hrušica-Gabrje-Gabrska Gora-Pangrč Grm do 30. 10. 2020

Obveščamo vas, da bodo od 28. avgusta do predvidoma 30. oktobra potekale delne zapore cest zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE. 

Odseki delnih zapor bodo potekali: 

1. Hrušica-Gabrje

2. Dolž-Pangrč Grm

3. Hrušica-Pangrč Grm

4. Gabrje

5. Šumeči potok

6. Gabrska Gora

Prosimo za razumevanje in za upoštevanje začasne prometne signalizacije. 


Popolna zapora dela ceste - Cesta brigad do 21. 11. 2020

Obveščamo vas, da bo med 14. septembrom in 20. novembrom potekala popolna zapora dela ceste Cesta brigad - povezava mimo hišne številke 31 zaradi preureditve priključka in ureditve peščevih površin. Ob popolni zapori obvoz ne bo urejen.

Izvajalec prosi za razumevanje. 


Delne in popolne zapore cest Slavka Gruma in Irča vas do 30. 11. 2020

Obveščamo vas, da bo od 1. septembra do predvidoma 30. novembra potekale delne in popolne zapore cest zaradi izgradnje (meteorne) kanalizacije v sklopu trgovskega centra Špar na Drski na naslednjih odsekih: 

1. faza: delna zapora Irča vas od 1. 9. do 30. 11. 

2. faza: delna zapora Ulica Slavka Gruma 1. 9. do 30. 11. 

3. faza: popolna zapora Ulica Slavka Gruma 1. 9. do 15. 9. 

 

V času izvajanja del 3. faze bo ob popolni zapori ceste Ulice Slavka Gruma obvoz urejen po državni cesti odseka Soteska - Novo mesto, naprej po lokalni cesti  brod - Šegova ulica in nato po Ulici Slavka Gruma do zapore in obratno. 

Prosimo za razumevanje in za upoštevanje začasne prometne signalizacije. 


Delne in popolne zapore cest - Straška cesta-Zaloška cesta-Češča vas-Zalog do 30. 11. 2020

Obveščamo vas, da bo od 9. septembra do predvidoma 30. novembra potekalo več delni in popolnih zapor cest: Straška cesta-Zaloška cesta-Češča vas-Zalog zaradi izgradnje kanalizacije v Češči vasi. 

Začasne prometne ureditve bodo potekale na naslednjih odsekih: 

- popolna zapora Češča vas 32

- delna zapora Straška cesta-Zaloška cesta-Češča vas-Zalog 

V času izvajanja del na odseku Češča vas 32 bo ob popolni zapori dostop mogoč do zapore. Zapora se bo pomikala po trasi gradnje v skladu z napredovanjem del. V času izvajanja del Straška cesta-Zaloška cesta-Češča vas-Zalog bo promet potekal po preostalem vozišču izmenično enosmerno s pomočjo semaforjev ali z ročnim usmerjanjem prometa. 

Izvajalec prosi za razumevanje in upoštevanje začasne prometne signalizacije. 


Delna zapora ceste Bučna vas do 14. 12. 2020

Obveščamo vas, da bo od 24. junija do predvidoma 14. decembra potekala delna zapora ceste Trebnje - Novo mesto (Bučna vas) zaradi rekonstrukcije ceste. 

Dela bodo potekala na označenem odseku v več fazah.

Prosimo za razumevanje in upotešvanje začasne prometne signalizacije. 

Delo na cesti_24.6-14.12


Delna zapora ceste - Livada 14 do 15. 12. 2020

Obveščamo vas, da bo med 14. septembrom in predvidoma 14. decembrom potekala delna zapora ceste - izmenično enosmerno z znaki v ulici Livada 14 zaradi izvedbe gradbenih del na objektu Livada 14. 

Izvajalec prosi za razumevanje. 


Začasne delne zapore - Prečna-Kuzarjev kal-Hudo-Gorenje Kamence-Daljni vrh in Župnca-Ždinja vas-Kamen vrh-Trška gora-Sevno-Sadeže-Črešnjice-Burjevci do 24. 12. 2020

Obveščamo vas, da bodo od 22. septembra do predvidoma 24. decembra potekale začasne delne zapore - Prečna-Kuzarjev kal-Hudo-Gorenje Kamence-Daljni vrh in Župnca-Ždinja vas-Kamen vrh-Trška gora-Sevno-Sadeže-Črešnjice-Burjevci, zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt Rune. 

Izvajalec prosi za razumevanje in za upoštevanje začasne prometne signalizacije. 


Delne in popolne zapore cest v ulicah K Roku, Finžgarjevi ulici in Vidmarjevi ulici do 31. 12. 2020

Obveščamo vas, da bodo od 3. septembra do predvidoma 31. decembra med 7. in 17. uro potekale delne in popolne zapore cest v ulicah K Roku, Finžgrajevi ulici in Vidmarjevi ulici zaradi izgradnje optičnega telekomunikacijskega omrežja. 

Odseki zapor bodo potekali: 

1. etapa:

- popolna zapora: K Roku  -Finžgarjeva ulica

- popolna zapora: K Roku - povezava mimo hišne številke 21

- popolna zapora: Vorančeva ulica-Košenice-K Roku

- popolna zapora: K Roku

2. etapa:

- popolna zapora: Finžgarjeva ulica-povezava mimo hišne številke 15

- popolna zapora:Finžgarjeva ulica-Vidmarjeva ulica

3. etapa:

- delna zapora: Vidmarjeva ulica 29

4. etapa:

- popolna zapora: Vidmarjeva ulica 54

V času izvajanja del iz 1. in 2. etape bo ob popolnih zaporah za promet, bo obvoz iz vseh smeri urejen do zapore in obratno. V času izvajanja del iz 3. etape bo ob delni zapori pomet potekal izmenično enosmerno z odstopom prednosti. V času izvajanja del iz 4. etape bo ob popolni zapori obvoz za stanovalce urejen mimo gradbišča. 

Prosimo za razumevanje in za upoštevanje začasne prometne singnalizacije. 


Več popolnih in delnih zapor cest v Ždinji vasi do 31. 5. 2021

Obveščamo vas, da bo od 16. julija do predvidoma 31. maja 2021 potekalo več popolnih in delnih zapor cest v Ždinji vasi zaradi izgradnje vodovoda in kanalizacije. 

Zapore bodo potekale v več fazah in na naslednjih odsekih:

1. faza: delna zapora – Dolenje Kamence – Trška gora – Češnjice – Lešnica 

2. faza: delna zapora – Dolenje Kamence – Trška gora – Češnjice – Lešnica 

3. faza: delna zapora – Ždinja vas – Golušnik - in enourne popolne zapore brez obvoza za prekope ceste,

4. faza: popolna zapora – Ždinja vas 

5. faza: popolna zapora – Ždinja vas – Golušnik 

6. faza: popolna zapora – Ždinja vas 

7. faza: popolna zapora – Ždinja vas – Golušnik 

8. faza: delna zapora JP 796851 – Ždinja vas – Golušnik in enourne popolne zapore brez obvoza za prekope ceste,

Prosimo za razumevanje in za upoštevanje začasne prometne signalizacije.

 

nazaj