Polovična zapora Šmarješke ceste

Dopolnjeno 6. 3. 2020:

Sprememba polovične zapore na Šmarješki cesti

Na Šmarješki cesti, kjer potekajo gradbena dela za tovarno zdravil Krka, bo v torek, 10. marca, vzpostavljena spremenjena polovična zapora ceste. Ta bo potekala v obratni smeri kot doslej, in sicer bo promet ob zapori potekal enosmerno iz smeri Mačkovca proti Ločni. Obvoz iz smeri Ločne proti Mačkovcu pa bo urejen skozi krožišče »tabletka«.

Zaradi spremembe delovne zapore bo spremenjen tudi potek voženj avtobusov mestnega potniškega prometa v smeri proti Sevnem, in sicer na linijah 2, 3, 4 in 5. Avtobusi bodo proti Sevnem vozili po obvoznici mimo Qlandije, postajališče Krka pa se bo uporabljalo na Andrijaničevi cesti. V tem času ne bodo obratovala postajališča Mačkovec, Krka–tehnični pregledi in Ločna, potniki pa bodo lahko uporabljali postajališče pri Qlandiji. Vožnje iz smeri Sevnega proti Novemu mestu ostajajo nespremenjene. Dela na Šmarješki cesti bodo predvidoma potekala do sredine avgusta.

-------------------------------------------------------

Obveščamo vas, da bo od 17. februarja do 30. maja na Šmarješki cesti zaradi izvedbe projekta lovljenja požarnih vod za tovarno zdravil Krka, d.d. na lokaciji Ločna možen le enosmeren promet iz smeri Ločna proti Mačkovcu, kot je prikazano v grafičnih prikazih oz. skicah obvoza v spodnji prilogi. Polovična zapora dela ceste bo tako potekala od krožišča Mačkovec do priključka za naselje Ločna (razen za lokalni promet). Promet v nasprotni smeri bo omogočen na celotni Šmarješki cesti. 

Obvoz iz smeri Mačkovca bo urejen skozi krožišče Mačkovec, proti krožišču Tabletka in naprej do Ločne. Označen bo z ustrezno prometno signalizacijo na krožnem križišču v Mačkovcu (pri »pletenki«) in bo potekal po obvozni cesti – smeri bodo označene z obstoječimi smerokazi na obstoječih krožnih križiščih oz. »rondojih«.

Lokalni dovozi za prebivalce Mačkovca in Ločne bodo omogočeni. 

Naročniki in izvajalci del prosijo za razumevanje in upoštevanje spremenjenega prometnega režima v času izvajanja gradbenih del. 

 

PRILOGA - sheme obvoza in spremenjene prometne ureditve.pdf

nazaj