Janez Murn

Janez Murn
Svetniška skupina:
GAS - Gospodarsko aktivna stranka