Sara Tomšič

Sara Tomšič
Svetniška skupina:
Lista Gregorja Macedonija
Delovna telesa:
  • Komisija za statut in poslovnik
  • Komisija za vloge in pritožbe
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja