Štefan David

Svetniška skupina:
ZZD - Zveza za Dolenjsko
Delovna telesa:
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  • Odbor za družbene dejavnosti

kontaktni obrazec